Bouwen van bedrijfsgebouwen en kantoren, ook op werven met een verhoogd risico

Bovenop de vanzelfsprekende technische en esthetische kwaliteitscriteria waaraan al onze bouwprojecten en renovatieopdrachten voldoen, hebben we bij opdrachten op een bedrijfsterrein aandacht voor bijkomende eisen en voorzorgsmaatregelen. Vaak zijn die noodzakelijk vanwege de delicate productieprocessen of moeilijke arbeidsomstandigheden op de site.  Dankzij de korte beslissingslijnen en ons getraind en technisch onderlegd personeel kunnen wordt er efficiënt ingespeeld op onvoorziene omstandigheden. Deze flexibele manier van werken, in nauw overleg met de bouwheer, wordt in het bijzonder geapprecieerd door industriële opdrachtgevers.

Het VCA certificaat garandeert dat we de veiligheid- gezondheid- en milieuvoorschriften op de werf respecteren

Sinds 2004 zijn we VCA gecertificeerd (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Het laat ons ook toe om opdrachten op werven met een verhoogd risico en bij petrochemische bedrijven uit te voeren. De beperkte geldigheid van het certificaat, de periodieke audits en de veiligheidsopleidingen die onze medewerkers moeten doorlopen, maken het noodzakelijk dat de aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu op de bedrijfswerven nooit verslapt.

De samenwerkingmet de firma Collaert  verloopt steeds volgens de vooropgestelde uitvoering van de werken, planning, timing en de werken worden steeds op een veilige manier uitgevoerd in samenspraak met de contractorverantwoordelijke.

Filip Vandenberghe (Solutia Europe)

Alle nieuwbouw- en renovatiewerken voor bedrijven

De werkzaamheden die we voor bedrijven kunnen uitvoeren, zijn zeer divers. We hebben sinds 1960 ruime ervaring opgebouwd met grote en kleine nieuwbouwprojecten en verbouwingen en zijn intussen ook gespecialiseerd in beton- en wegeniswerken. We gingen onder meer aan de slag voor petrochemische bedrijven, banken, overheidsinstellingen en de agro-industrie. Raadpleeg de referentielijst van bedrijven waarvoor we opdrachten hebben uitgevoerd.

Een duidelijke offerte omschrijft wat er dient te worden uitgevoerd en een gedetailleerde meetstaat geeft een goed overzicht van de te verwachten kost. De firma Collaert heeft een flexibele ploeg medewerkers en kan ten allen tijde inspelen op de behoefte van ons bedrijf.

Filip Vandenberghe (Solutia Europe)

Laat ons samen iets opbouwen

We willen graag helpen om uw droomwoning te realiseren. Contacteer ons om de mogelijkheden te bespreken.

Maak een afspraak